חברת אגריאקולוג'י


חברת אגריאקולוג'י מאגדת תחת קורת גג אחת את כל השרותים הדרושים לניהול מיטבי של מערכות השקיה – דישון – זיבול, שמירה על איכות הסביבה והתוצרת החקלאית, פתרון בעיות מימשק המתעוררות מעת לעת, ופתוח טכניקות מדידה והדמיה בתחומים אלה.

השרותים ניתנים בצורת יעוץ, פתוח מודלים יעודיים ומערכות תומכות החלטה, ניהול פרויקטים, ניטור ודיגום צמחים, קרקע ומים, בצוע אנליזות כימיות ופיסיקליות במעבדה אנליטית יעודית, ובדיקות בשטח במעבדת שדה.

המשימה העיקרית של חברת אגריאקולוג'י היא מודרניזציה של שיטות עבודה, תהליכי קבלת החלטות, ובקרת איכות במערכות חקלאיות – סביבתיות. המבנה הארגוני "הכל תחת קורת גג אחת", הציוד המתקדם שברשות החברה, והידע והנסיון של המייסדים מאפשרים התמודדות עם אתגר זה ועבודה מול מגוון רחב של לקוחות, הכולל חקלאים, אנשי סביבה, חברות לייצור דשנים וציוד השקיה, ומוסדות אקדמיים גדולים.

החברה מחויבת לעמידה בסטנדרדים המקצועיים הגבוהים ביותר, לאמינות בקשר עם לקוחות, ולשמירה על לוחות זמנים בבצוע פרויקטים.