אמנת שירות

חברת אגריאקולוג'י מתחייבת בפני לקוחותיה להעניק שירותים ברמה הגבוהה ביותר בתחום המקצועי והאישי, ולשמור בקפדנות על לוחות זמנים בבצוע פרויקטים.

בכל חוזה תפרט החברה את אמות המידה לרמת השירות ואת המשמעויות של אי עמידה בהתחייבויותיה.