פרופיל החברה

השרותים הניתנים על ידי חברת אגריאקולוג'י:

– ייעוץ

– פיתוח מודלים ומערכות מומחה לניהול מערכות חקלאיות-סביבתיות

– דיגום וניטור קרקע, מים, צמח בתנאי שדה

– ביצוע בדיקות כימיות ופיסיקליות במדגמי קרקע, צמח, מים במעבדות החברה

– ניהול ופיקוח פרויקטים ומחקריים יישומיים.

 

תחומי ההתעניינות, המומחיות והיקף הפעילות של חברת אגריאקולוג'י מתוארים בתרשים שלהלן.

תחום העניין המרכזי בפעילות החברה הוא הקרקע והתהליכים המתרחשים בה. הקרקע מהווה מבלע לתשומות חקלאיות ופסולות אורגניות, ומקור לחומרי הזנה לצמחים, אך היא גם משחררת תרכובות המזהמות את מי התהום והאטמוספירה. לחברה יתרון משמעותי בכל אחד מהתחומים המופיעים בתרשים, שכן המייסדים הם פיזיקאי של הקרקע והסביבה (פרופ' בן אשר) וכימאי של הקרקע, הסביבה והזנת הצמח (דר' בר-יוסף), שתרמו רבות לפיתוח ידע בסיסי ויישומי בהשקיית גידולי שדה וחממה ודישונם, כימות תהליכי ספיחה, שקיעה, מינרליזציה ותנועה בקרקעות, ומזעור נזקי זיהום מי תהום.

השירותים הניתנים על ידי אגריאקולוג'י כוללים יעוץ; הפעלה ופיתוח של מודלים מתמטיים ומערכות מומחה תומכי החלטה; דגימה וניטור של קרקע, צמח ומים; מעבדה אנליטית מתקדמת, ומעבדת שדה.

המעבדות מצוידות במכשירי כרומטוגרפיה לאנליזת חומרים אורגניים שונים, קיים שירות לבדיקות במכשירי בליעה אטומית, פלסמה וציוד מעבדה שיגרתי, וקיימת מעבדת שדה לבדיקת פוטוסינטזה וטרנספירציה בשטח, נשימת קרקע, ומצב המים בקרקע.