מידע בסיסי וישומי

 

מודלים שפותחו לאחרונה על ידי אגריאקולג'י:

  • מודל להערכת סקווסטרציה של פחמן דו חמצני בקרקעות. המודל כולל מאזני פחמן אורגני ואנאורגני בקרקע, תהליכי מינרליזציה, שקיעה וספיחה של צורונים שונים של פחמן, שטיפה, ופליטה של פחמן דו חמצני מהקרקע לאטמוספירה. המודל הוא חד שכבתי (שכבת השורשים בקרקע) עם צעד זמן של יממה וכולל השפעות של הגידול על תהליכים בקרקע. לפרטים הקש "מודל קשירה בקרקע" בצד שמאל.
  • מודל לאופטימיזציה של איכות מים בערבה. המודל חוזה יבולים ליחידת שטח כתלות במוליכות החשמלית של המים, כמות המים, סוג הגידול ושיטת גידולו, ותנאי האקלים. כמו כן מחשב המודל את תצרוכת המים ואת ההכנסה נטו ברמת האזור על בסיס שטחי הגידולים השונים, מחיר עלויות הגידול התלויות במים ושווי התוצרת (איכות יצוא ושוק מקומי). לפרטים הקש "מודל איכות מים" בצד שמאל.
  • מערכת מומחה נתמכת מודל לניהול אוטומטי של חממות בעלות בקרת אקלים ומערכת השקיה במעגל סגור. המודל פותח בשתוף פעולה עם ד"ר קלרינג מתחנת המחקר בגרוסבירן, גרמניה. המערכת מבקרת את ריכוז המלחים והחנקן בתמיסת המצע, ואת תנאי המיקרואקלים בחממה על מנת לאפשר לצמחים להתפתח בקצב מוגדר מראש הידוע כמאפשר קבלת יבול מיטבי. לפרטים הקש "מודל חממה" בצד שמאל.

נושאים מתקדמים בהדשית גידולים:

  • ראה מאמרו של ב. בר-יוסף, הדן בהבטים תאורטיים ויישומיים של שילוב השקיה ודישון בשטח פתוח עם דגש על מערכות טפטוף עילי וטמון.

Bar-Yosef, B. 1999. Advances in Fertigation. Adv. Agronomy 65:1-77