מחקרים וישומים

מחקרים משותפים במו"פ

משרד החקלאות ענף כותנה שיטות לגידול מעבדתי של זחל ורוד בכותנה.  
משרד החקלאות ענף כותנה ממשק תנגודת למזיקי כותנה.  
חברות מסחריות (כצט לוקסמבורג סטוקטון) השפעת תכשירים אורגניים (ממקור צמחי ) וכימיים חדשניים על זחלי הליותיס  
משרד החקלאות חקר הגורמים לתמותת דבורת הדבש.  
חברת סייפ-פק השפעת תכשירים אורגניים חדשניים על כנימות עש הטבק בגידולים חקלאים.  
קרן יק"א מיחזור מי השקיה בחממה. חסכון במים ודשן ע"י  
מנהלת אפר פחם שימוש באפר פחם לייצוב פני הקרקע.  
קרן הנדיב/נקודת חן ניטור זליגת חומרי הדברה משדות חקלאיים…  
קק"ל בחינת השירותים האקולוגיים של חורשות קק"ל…  
אגריאקולוג'י פיתוח חקלאות אינטרנטית  
משרד המדע פיתוח כמהת המדבר כגידול חקלאי על פיתוח כמהת המדבר  
משרד המדע השפעת אבק מדברי על מערכת הנשימה