משתלמים הדרכות וקורסים

הקורס הבינלאומי לחקלאות מתקדמת

ספינת הדגל בתחום התמיכה בקהילה היא פתיחת הקורס לחקלאות מתקדמת .
בשנת 2015 הסתיים המחזור הראשון שכלל 50 תלמידים מנפאל ו- 50 מוויטנאם .

מאז מדי שנה משתתפים 150 תלמידים ( 100 מנפאל ו 50 מוייטנאם) בקורס.
התלמידים נבחרים מאוניברסיטאות בארצותיהם והם משתתפים  בקורס שנמשך 11 חודשים.
חלק מהזמן עובדים המתמחים במשקים חקלאיים שונים ונחשפים לחקלאות הישראלית  המתקדמת. יום בשבוע הם משתתפים בשיעורים פרונטאליים ( 300 שעות של הוראה פרונטלית) ממדעני המו"פ.
בקורס 30 מרצים בעלי תואר פרופסור ודוקטור והאחרים בעלי תואר שני.
באמצעות הקורס הורחב כוח העבודה  החקלאי בכמה מועצות אזוריות בעוטף עזה.

הנושאים הנלמדים כוללים: פיזיולוגיה של הצמח, יחסי קרקע-מים-צמח, אטמוספרה, שיטות השקיה, מטעים, גידולי חממה, גידולי שדה, כלכלת המשק החקלאי, חישה מרחוק, מחשבים ועוד.