תחומי פעילות

תחומי פעילות 

1.      פיזיקה של הקרקע

א. חקלאות מדייקת

ב. חקר משוואת פנמן מונטיס להערכת אבפוטרנספירציה.

ג. השפעת שינוי האקלים על כמויות הטל בישראל

2.      איכות הסביבה החקלאית

א. הקרקע המדברית

ב. תנועת מזהמים מהסביבה החקלאית לסביבה העירונת

ג. תמותת דבורים

3.      גידולים חדשים

א. כמהת המדבר

ב. קנאביס רפואי (בהליכים)

4.      הגנת הצומח

א. אנאליזה של הפחתת מחלות והגדלת יבולים ע"י חיטוי סולארי

ב. דינאמיקה של החיידק "ריקציה" בחרקים מזיקים

5.      פיתוח והטמעת שיטות בכימיה אורגנית ואנאורגנית 

6.      קורס בינלאומי לחקלאות מתקדמת

7.      פעילות בקהילה