לקוחות ופרויקטים

פרויקט לקוח
השפעת דישון אשלגני על קשירת פד"ח על ידי גידולים חקלאיים מפעלי ים המלח
אופטימיזציה של הקצאת מים מותפלים בערבה התיכונה רשות המים (בשתוף עם תה"ל יועצים)
שטפי פד"ח מפני הקרקע ונוף צמחים באזורים ארידיים אוניברסיטת בן גוריון
ניטור קרקע-צמח בפרויקט טפוח Bio-Fuel Ltd
אפיון פוטוסינטזה והתנהגות פיוניות בצמחי קקיון טטראפלואידים חברת הזרעים קיימא בע"מ
השתלמות למדריכי החברה בנושא הדשיה ויעוץ בנושאי קרקע נטפים

  חישה מקרוב של אחוז החנקן הכללי בצמח באמצעות מצלמת צבע